The ART of ImmunoGuide: 'Accurate Measurement'     * * * * * * * * * * * * * * * * *     New Product: Antibody to Certolizumab Pegol ELISA     * * * * * * * * * * * * * * * * *    New Product: Ranibizumab ELISA (mab-based) (Ref.:IG-AB110a)     * * * * * * * * * * * * * * * * *    New Product: Ustekinumab ELISA (mAb-based) (Ref.:IG-AB121)

Drug and Anti-Drug ELISA Kits

under development: 

  • Daratumumab ELISA (mAb-based)

under development:

  • Denosumab ELISA

under development: 

  • Palivizumab ELISA

under development:

  • Anakinra ELISA

under development:

  • Abatacept ELISA